Affedebilmek…

Affedebilmek…  İnsan yaratılışı gereği hata yapmaya oldukça müsaittir. Her ne kadar eşrefi mahluk olarak yaratılmış olsa da, yüce yaratıcının kudreti karşısında aciz olduğunun farkında olsun diye bu şekilde yaratılmıştır. Hataya müsait olan insan fıtratı yine hatasının farkına vararak, kendini bulma yoluna gidebilir....